‘Notzri’

 

‘Notzri’ – Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. Joh 15:12

‘Notzri’ is die Hebreeuse woord vir Christen, afgelei van die stam woord ‘netzer’ wat loot beteken met spesifieke verwysing na Jesus wat die loot was wat uit die stomp van Dawid gespruit het (Jes11:1)

Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder my kan julle niks doen nie. Joh 15:1-5

Wow ne!

Ek wil vandag ‘n ware verhaal vertel van ‘n Notzri pappa, juis omdat SA sulke pappas en mans so desperaat nodig het.

Hierdie man het as jong Christen man met ‘n jong Ndebele vrou getrou. Kom ons noem haar Portia*

Hulle huwelik was geseën met die geboorte van ‘n dogtertjie, maar dit was nie een van maanskyn en rose nie. Portia se familie was ZCC en kon nooit haar man se Christenskap aanvaar nie. So het sy hom dan later verlaat en by ‘n ander man ingetrek en swanger geword met ‘n seuntjie.Die uiteinde is dat sy en haar seuntjie deel word van SA se vigs statestiek en sy ook verval in die tot die dood toe ontkenning van haar siekte toestand wat in so baie gevalle hiermee gepaard gaan. Voor die seuntjie twee word sterf sy pa aan Vigs en Portia is siek. Haar ZCC ma neem haar Moria toe en sy kies hulle poeiertjies bo anti-retrovirale medisyne. Haar toestand versleg,  middel 2011 word sy opgeneem in Pretoria Akademies. Haar broer se vrou wat die simptome herken gaan pleit by haar om haar siekte te erken sodat sy die regte medisyne kan kry. Sy weier en hou vol dat iemand haar getoor het.

Met haar ontslag is niemand in Portia se ZCC familie bereid om haar in te neem nie. Hulle glo as hulle aan haar raak sal hulle ook aansteek. Haar skoonsussie neem haar in en na twee weke in hierdie Christen vrou se huis vra die 34jarige Ndebele vrou haar omverskoning vir alles wat hulle familie haar aangedoen het. Sy sien en beleef offerende liefde en neem Jesus aan, hulle bid vir haar. Haar fisiese krag neem toe a.g.v. die vitamines en aanvullings wat hulle vir haar gee. Eindelik stuur sy haar ZCC uniform terug na haar ma se huis en gaan woon saam met haar skoonsus se dogter kerk by waarna sy lank met die pastoor gesels.

Die volgende oggend lê sy met oë wat in die niet staar, die sagte deining van haar bors dui egter aan dat sy nog lewe, hulle haas haar na Daghospitaal waar sy nooit gehelp word nie en in die wagkamer sterf.

Portia laat ‘n vyftienjarige dogter en driejarige vigs wesie agter. Haar eie familie ontken die kind se bestaan tot so mate dat hy nie gebad, skoon aangetrek of kos gegee word nie.  Die ZCC weier om Portia te begrawe want sy was”contaminated”

En dis hier waar ‘n afrika man opstaan en wys dat hy ‘n ware Notzri is. Hy het nooit van Portia geskei nie. Hy is steeds lief vir haar, hy het bly hoop sy sal terug kom. Kan hy haar asseblief begrawe? Sy skoonma is eers woedend maar God is aan sy kant en hy kan die begrafnis begin reël. Toe die volgende versoek kom is daar gaos. Hy is selfversorgend en het iemand wat in die dag na die twee kinders kan kyk. Hy wil sy dogter hê en sal die seuntjie soos sy eie groot maak. Weer beweeg God die gewoonlik onbeweeglike skoonma en haar nee word omgeswaai in ‘n ja.

Ek het dit al so bepeins en al wat ek verstaan is dat ons ver te kort skiet.

Ek besef dat die krete en kreune van ons Afrika land tans teen ons getuig…

 

But if some of the branches were broken off, and you,

although a wild olive shoot, were grafted in among the others and now share in the nourishing root of the olive tree, do not be

arrogant toward the branches. If you are, remember it is not you who support the root, but the root that supports you.

Then you will say, “Branches were broken off so that I might be grafted in.” That is true. They were broken off because of their unbelief, but you stand fast through faith. So do not become proud, but fear. For if God did not spare the natural branches, neither will he spare you.

Note then the kindness and the severity of God: severity toward those who have fallen, but God’s kindness to you, provided you continue in his kindness. Otherwise you too will be cut off.

And even they, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in, for God has the power to graft them in again.

Rom 11:17-23

(FB Note first published 27th June 2011)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s